Birimler

İdari Yapı
Fen İşleri/Yazı İşleri
 Erol PEKOVA
 
Muhasebe/Yazı İşleri
Refik ÖZTÜRKLÜ
 
Zabıta
Ramazan SERT

İşçi
Hayrettin ÜSTÜN
Hasan ÖZGÜN