Birimler

 

İdari Yapı
Fen İşleri/Yazı İşleri
 Erol PEKOVA
 
Muhasebe/Yazı İşleri
Refik ÖZTÜRKLÜ
 
Zabıta
Ramazan SERT
 
Tahsilat/Vezne
Mehmet BAĞIT
 
Hizmetli Memur
Ali YÖRÜK
 
İşçi
Hayrettin ÜSTÜN
Hasan ÖZGÜN